1. Om os

1.1 Dette website administreres af Yellow product design Ltd, der driver forretning under navnet Weather Stop. Vi er et anpartsselskab og registreret i England og Wales. Vores firmanummer er 6805114 og vores registreret adresse er 17, Orchard House, Summerwood Lane, Halsall, Ormskirk, Lancashire, L39 8RG. Du kan kontakte os ved at klikke her..

2. Ordrer

2.1 Vi bekræfter modtagelse af din ordre, du har afgivet på Weather Stop websitet. Du får tilsendt en bekræftelse enten via websitet umiddelbart efter købet af varer eller via e-mail til e-mail-adressen, der opgives ved bestillingstidspunktet. Efter vi har accepteret din ordre, udarbejdes der en købskontrakt, hvorefter du får varerne leveret af os i overensstemmelse med din ordre og disse Vilkår og betingelser.
 
2.2 Medmindre du har anmodet om ikke at blive kontaktet via SMS, vil vi forsøge, at sende en SMS på din ordres leveringsdato..
 

3. Varernes pris og levering  

3.1 Prisen på varerne vil være som anført på websitet på ordrebekræftelsestidspunktet (som regel ved at klikke på "Betalingsknappen"). Eventuelle utilsigtede tekniske fejl ugyldiggør dine ordrer, og vi vil ikke være ansvarlige for sådanne tekniske fejl. 
 
3.2 Prisen anført på websitet er inkl. moms i de tilfælde, hvor det skal betales.
 
3.3 If Hvis Weather Stop laver en fejl mht. den annoncerede pris af varer på websitet, forbeholder vi os rettigheden til at annullere ordrer, som du har afgivet på sådanne varer.
 
3.4 Afgivne ordrer kan inkludere leveringsomkostninger. Hvis du skal betale et leveringsgebyr for din ordre, vil det stå anført som et separat beløb på betalingssiden, før du afgiver din ordre. Om der tilføjes et leveringsgebyr til din ordre vil blandt andre faktorer også afhænge af værdien af din ordre, vægten af din ordre, dato og tid for leveringen og din leveringsadresse.
 
3.5 Medmindre det udtrykkeligt angives, er alle udstedte tilbud gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen.
 
3.6 Kunder baseret i lande udenfor EU: Bemærk venligst, at betaling for varer og levering af ordrer, afgivet online, inkluderer ikke eventuelle ekstra gebyrer, som kan opstå baseret på dit leveringssted. Disse inkluderer men er ikke begrænset til; importafgifter, skatter, toldafgifter eller behandlingsgebyr. I tilfælde af at disse omkostninger opstår, er de udelukkende kundens eget ansvar, medmindre andet udtrykkeligt er blevet aftalt skriftligt af Weather Stop.
 

4.  Delt indkøbskurv og minimumsordre

4.1 Hvis du vælger at tilføje din ordre fra WS Garage Door Spares til en ordre fra Weather Stop eller omvendt (via den delte betalingsfacilitet) bedes du bemærke, at vi ikke har et krav om en minimumsordre.
 

5.  Betaling

5.1 Du kan betale din ordrer med debit- eller kreditkort, PayPal eller BACS. Du kan ikke betale for din ordre med kontanter eller check, medmindre det på forhånd udtrykkeligt er blevet aftalt.
 
5.2 De debit- og kreditkort, som vi accepterer, står anført på vores website.
 

6.  Leveringer

6.1 Nogle ordrer afsendes og leveres den efterfølgende arbejdsdag. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i forbindelse med levering, som enten forårsages af os eller som er uden for vores kontrol. Vi forbeholder os retten til at begrænse leveringer i bestemte områder.
 
6.2 Leveringer foretages på en arbejdsdagsbasis (mandag til fredag). Det er kundens ansvar at sikre, at der er en behørig person til rådighed på leveringsadressen på den specificerede leveringsdato, der kan signere for den sikre levering af varerne. Hvis der ikke er nogen tilstede på adressen på leveringstidspunktet, vil vores kurer efterlade en meddelelse om forsøget på at levere så vel som instruktioner om genleveringen af ordren.
 
6.3 Produkterne tilbydes med forbehold af deres tilgængelighed. Hvis de varer, der bestilles, ikke er til rådighed, vil vi muligvis kontakte dig for at tilbyde dig et rimeligt erstatningsprodukt. Vær venligst opmærksom på, at dette kan påvirke den pris, du betaler. Vi stiller kun erstatningsprodukter til rådighed per anmodning. En fuld refundering vil ellers blive givet for varer, der er blevet utilgængelige.
 
6.4 Alvorlige vejrtilstande og andre hændelser, der er uden for vores kontrol, kan føre til en annulleret/forsinket levering. Hvis en levering forsinkes/annulleres, vil Weather Stop forsøge at arrangere en ny leveringsdato så hurtigt som muligt.
 
6.5 Weather Stops kurer vil som regel kun foretage leveringer, når en behørig person er til stede, der kan tage imod leveringen. Hvis du beder Weather Stop om at levere en ordre hos en nabo etc. fratager Weather Stop sig udtrykkeligt al erstatningsansvar i forbindelse med at ordren efterlades et andet sted end modtagerens leveringsadresse herunder men ikke begrænset til eventuelt efterfølgende tyveri, ændring eller beskadigelse af ordren.

6.6 Ved modtagelsen af ordren skal du tjekke indholdet for at sikre, at din ordre er komplet og at du er tilfreds med varernes tilstand. Hvis der mangler en vare eller den er beskadiget eller ukomplet, skal du give Weather Stop besked inden for 14 dage fra leveringsdatoen. Se venligst vores returneringsside for yderligere oplysninger om returneringer.

6.7 Omkostninger i forbindelse med returneringen af uønskede varer skal betales af kunden. I tilfælde med ordrer med gratis levering, vil de oprindelige portoomkostninger, som Weather Stop pådrog sig, blive trukket fra et eventuelt refunderingsbeløb. Hvis nogle af varerne viser sig at være beskadiget eller i en usalgbar tilstand, returneres de til kunden på kundens regning uden efterfølgende refundering.

6.8 Alle angivne tidsangivelser for leveringen er kun et estimat om det sandsynlige tidspunkt for leveringen af ordren. Weather Stop vil træffe alle rimelige foranstaltninger til at efterkomme sådanne estimater men vil ikke være ansvarlige for at betale for beskadigelser, kompensation eller bevilge en annullering af ordren, hvis levering på den anførte leveringsdato svigter.

7. Privatlivets fred

7.1 Personlige oplysninger vi modtager vil blive opbevaret på sikker vis. Vi sælger eller videresender ikke disse oplysninger til tredjemand, medmindre andet er aftalt.
 

8. Garanti

8.1 Disse Vilkår og betingelser begrænser ikke vores ansvar for dødsfald eller personskader som resultat af vores uagtsomhed, kontraktbrud eller brud af vores lovmæssige pligt, og ingen af disse betingelser vil begrænse nogen af dine lovmæssige rettigheder.
 
8.2 Vi vil ikke blive anset for at have brudt vores kontrakt eller disse Vilkår og betingelser som resultat af en eventuel forsinkelse i vores præstation/manglende præstation, hvis den forsinkelse eller manglende præstation opstod ud fra omstændigheder, der lå uden for vores rimelige kontrol herunder men ikke begrænset til oversvømmelse, brand, naturkatastrofer, strejker, terrorisme, ulykker eller trafikproblemer.

8.3 Alle varer, der leveres af Weather Stop er egnet til deres tilsigtede formål. Weather Stop er ikke ansvarlige, hvis varerne viser sig at være uegnet til andre formål. Eventuelle anbefalinger, som Weather Stop giver i sådanne omstændigheder, gives i god tro, men da monteringen af produktet er uden for vores kontrol, er det op til kunden at stille sig selv tilfreds mht. varernes egnethed til deres tilsigtet formål.

8.4 Weather Stop vil ikke være underlagt noget ansvar mht. eventuelle defekter, der opstår fra misbrug eller ændring af produktet, forsætlig skade, uagtsomhed, unormale arbejdstilstande og manglende evne til at følge vores skriftlige eller mundtlige vejledning.

8,5 Alle produkter Vejr Stop mærke har en 5 års producent garanti. I tilfælde, hvor der anvendes lim, kun det billede Garadry mærkevarer lim, kan anvendes. I tilfælde, hvor anvendelsen af ​​alternative former for lim på dele af eller hele anlægget, bortfalder garantien. Garantien gælder ikke for et produkt, der har været udsat for unormale driftsforhold eller kemikalier såsom brændstoffer, syrer eller ustabile forbindelser. Alle ikke-mærkevarer eller ikke-specifikke produkter bære en 12 måneder fabrikanter garanti.

9. Defekte varer

9.1 Vi stiller en 12-måneders garanti til rådighed i forhold til vores produkters kvalitet, der giver kunder mulighed for at returnere defekte varer på vores beregning og få en fuld refundering op til 365 dage efter levering af varen. Se venligst Weather Stop Returneringssiden for yderligere information.
 

10. Annullering

10.1 Medmindre en vare er blevet personaliseret eller fremstillet på bestilling, har du på ethvert tidspunkt op til 14 dage efter leveringsdatoen ret til at annullere kontrakten med os. Du skal give os skriftlig besked om dit ønske om at annullere din ordre, enten pr. brev eller e-mail.
 
10.2 Vi vil med din hjælp arrangere returnering af annullerede ordrer tilbage til os (på din beregning), og vi vil bestræbe os på at tilbagebetale varens pris på dit betalingskort inden for 2-3 arbejdsdage.
 

11. Klager

11.1 11.1 Kundeklager skal indsendes skriftligt og adresseres til vores kundeserviceteam på Yellow Produkt Design Ltd, Unit 17 & 18, Halsall Business Park, Summerwood Lane, Halsall, Ormskirk, Lancashire, L39 8RG. eller på sales@weatherstop.dk Hvis du har brug for at ringe til os for at indgive en klage, kan du gøre det ved at ringe på 01704 532 360
 

12. Særtilbud

12.1 Vi har ret til at ændre særtilbudenes betingelser eller helt trække dem tilbage når som helst og uden forudgående varsel.
 

13. Generelt

13.1 Hvis nogle af disse betingelser delvis eller i deres helhed anses for værende ulovlige eller ugyldige af en domstol eller hvis de ikke kan håndhæves, har det ingen indvirkning på gyldigheden af de resterende betingelser, som fortsat vil være gældende og kunne håndhæves.
 

Vilkår og betingelser for en forhandlerkonto

I denne forhandlerkontos vilkår og betingelser betyder 'vi' eller 'os' eller 'firma' Yellow Product Design Ltd, der driver virksomhed enten som "Weather Stop", "WS Garage Door Spares" eller "Garadry"; "du" eller "kunden" betyder den person, det firma eller den virksomhed, der er angivet på forhandlerens ansøgningsformular; og "vores" eller "din" skal fortolkes derefter. Dette er en aftale mellem os og dig om at stille en forhandlerkonto til rådighed ("Kontoen"), som du kan bruge til at gøre indkøb hos os enten online eller direkte. Ved brug af kontoen anses du for at have indvilliget i disse betingelser.

Denne konto skal gøre forhandlerkredit lettere. Det er en ikke reguleret aftale og er som sådan ikke underlagt Forbrugerkreditloven. Vi vil overveje at sagsøge enkeltpersoner, der indsender falske kreditansøgninger, for bedrageri, eller som efterfølgende gives kredit i en forbrugerkapacitet.

Kunder, der er registreret som en virksomhed, vil i alt væsentligt med hensyn til disse vilkår og betingelser betragtes som en "forhandlerkunde".

1. Kreditgrænse

1.1 Vi vil fra tid til anden sætte en kreditgrænse på kontoen og fortælle dig, hvad denne grænse er. Dette kan gøres mundtligt eller pr. brev eller i medhør af opgørelsen, der vil afspejle en ændring af grænsen, der tilbydes.

1.2 Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække kreditfaciliteter på ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel.

2. Købsordrer

2.1 Du indvilliger i og anerkender, at vi ikke er forpligtet til at inkludere noget/nogle købsordrenummer/-numre fra dig på vores fakturaer.

3. Fakturaer

3.1 Eventuelle faktureringsspørgsmål skal indsendes skriftligt inden for 21 dage fra faktureringsdatoen; ellers går vi ud fra, at du har accepteret den.

3.2 Fakturaer kan downloades gratis fra Weather Stop websitets kontoområde; hvis du har brug for, at vi udsteder kopier af fakturaer og kontoopgørelser, forbeholder vi os retten til at opkræve £5 for hver kopi.

3.3 Du vil modtage en faktura elektronisk for alle kontoindkøb på købstidspunktet og du vil modtage en ekstra kopi sammen med de leverede varer eller når der leveres tjenester. Du bedes opbevare disse kvitteringer til dokumentation.

3.4  Formatet af de fakturaer og opgørelser, vi sender til dig, vil udelukkende dikteres af os, og vi vil ikke begynde at variere vores format, medmindre der anmodes om variationer skriftligt mindst seks måneder forinden, og som vi udtrykkeligt har godkendt. Eventuelle omkostninger ved godkendte variationer skal betales af dig, medmindre andet er aftalt.

3.5 Du vil få tilsendt fakturarykkere, medmindre andet er aftalt, der viser oplysninger om eventuelle forfaldne betalinger, som er blevet tilføjet på kontoen, når 30-dages kreditperioden er udløbet.

4. Betaling

4.1 Du vil få tilsendt en faktura for hvert køb og, medmindre andet aftales skriftligt mellem os, skal betalingen udføres inden for 30 dage fra faktureringsdatoen. Betalinger til os skal ske i pund Sterling via betalingsservice, check, BACS, kredit- eller debitkort eller på anden vis, som vi underretter dig om. Pengene skal være disponible inden for 30-dages perioden for at undgå eventuelle afbrydelser af din konto..

4.2 Hvis du indsender en check, der ikke er dækning for eller arrangerer betalingsservice, som svigter, kan vi debitere din konto for det beløb eller den omkostning, vi pådrager os som resultat heraf. Hvis vi accepterer betaling med kreditkort, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på 2 %.

4.3 Kunden skal holde Firmaet skadesløst for alle omkostninger (herunder juridiske omkostninger) og udgifter, som Firmaet pådrager sig i forbindelse med opkrævning af forfaldne beløb af Kunden, eller ved udøvelse af denne rettighed herunder eventuelle administrative gebyrer, der opstår hvis Firmaet henviser en konflikt om sen/manglende betaling til dets advokater eller inkassobureauer.

5. Ansvar

5.1 Selvom vi tidligere stillede kredit til rådighed, forbeholder vi os rettigheden til at nægte af fuldføre en ordre, hvis betalingen eller din kreditværdighed ikke er tilfredsstillende.

5.2 Hvis den organisation, som forhandlerkontoen går under er (a) et firma, og du er direktør for firmaet, eller (b) en LLP og du er medlem af dette LLP, vil du personligt garantere for opfyldelsen af alle organisationens aktuelle og fremtidige finansielle forpligtelser over for Weather Stop Ltd (herunder eventuelle efterfølgende stigninger i den kreditfacilitet, der ydes til den organisation).

5.3 Du må ikke tilbageholde betalingen af fakturaer eller andre forfaldne beløb på grund af eventuelle modregninger eller modkrav, som du muligvis har til gode, eller mener du har til gode. Vi er på ethvert tidspunkt berettiget til at modregne eventuel gæld eller erstatningskrav, som vi kan have imod dig, fra eventuelle beløb, som vi skylder dig.

5.4 Varerne er på egen risiko. Selvom leveringen er fundet sted, overgår ejerskab af varerne (også kaldet "titlen") ikke til dig, før du har betalt hele prisen for varerne, og der ikke er andre beløb overhoved, som du skylder os. Indtil titlen af varerne overgår fra os, er du; (i) ikke berettiget til at bruge varerne; (II) skal du på forsvarlig vis opbevare varerne for os; (iii) returnere varerne til os omgående, hvis vi beder dig om det; og (iv) være ansvarlige over for os for eventuelt tab, beskadigelse eller ødelæggelse af varerne. Derudover skal du, indtil titlen af varerne overgår fra os til dig, opbevare varerne på egen beregning separat fra andre varer, der er i din besiddelse, og markere dem på en sådan måde, at de let kan identificeres som værende vores ejendom, og giver firmaet og dets agenturer og medarbejdere, og skaffer i tilfælde af tredjemand, en uigenkaldelig licens til på ethvert tidspunkt at få adgang til lokaler, hvor varerne er eller opbevares med henblik på at inspicere, inddrage eller flytte dem.

5.5Hvis du ikke tilbagebetaler de forfaldne faktureringsbeløb til tiden, forbeholder vi os ret til at tillægge renter på 2 % om måneden på sådanne forfaldne beløb fra forfaldsdatoen indtil betalingen er fuldført (herunder eventuelle påløbne renter), uanset om det er før eller efter vurderingen, samt eventuelle rimelige sagsomkostninger eller inddækning af andre udgifter. Rentegebyret på 2 % er et standard gebyr og repræsenterer et på forhånd skønnet tab pådraget som resultat af din forsømmelighed med at afslutte regnskabet ved forfaldsdatoen. Renter beregnes på en daglig basis. Vi sender dig en meddelelse om de tilføjede renter. Vi skal yderligere være berettiget til at kræve renter, et fast kompensationsbeløb og rimelige omkostninger under 1998 loven for forsinket betaling af kommerciel gæld (renter) (som ændret ved 2013 forordningerne for forsinket betaling af kommerciel gæld), hvor du ikke opfylder kravet om betaling af forfaldne beløb på forfaldsdatoen.

5.6 Vi kan efter at have givet dig besked herom, enten verbalt eller skriftligt, lukke kontoen på ethvert tidspunkt med omgående effekt, hvis du bryder nogle af disse betingelser eller betingelserne, som du købte varer under eller hvis noget af følgende sker (eller som vi mener med rimelig sandsynlighed vil ske). Hvis din konto lukkes, er du forpligtet til at betale forfaldne beløb på din konto omgående efter du modtager en anmodning om dette fra os:

5.7.1 Hvis du er et firma; ethvert skridt, enhver ansøgning, ordre, procedure eller for at gøre udlæg, eksekution, ordning eller arrangement med kreditorer, likvidation, opløsning, administration, konkursbehandling (administrativt eller på anden vis) eller der indgives konkursbegæring, eller du er ude af stand til at betale din gæld; eller

5.7.2 Hvis du er en enkeltperson, du dør eller der tages skridt til eller ansøges om, beordres, procedure eller en aftale om eksekution, ordning eller arrangement med kreditorer, eller der indgives konkursbegæring eller du er ude af stand til at betale din gæld; eller

5.7.3 Hvis du er et partnerskab; ethvert skridt, ansøgning, ordre, procedure eller aftale om eksekution, ordning eller arrangement med kreditorer, likvidation, opløsning, administration, konkursbehandling (administrativt eller på anden vis) eller der indgives konkursbegæring, eller du er ude af stand til at betale dets gæld, når den er forfalden.

5.8 Vi er ikke (i den videste udstrækning, lovgivningen tillader det) ansvarlige over for dig under denne aftale (herunder hvis vi er ude af stand til at opfylde vores forpligtelser på grund af hændelser, der er uden for vores rimelig kontrol).

5.9 Vi kan sende dig meddelelser til adressen, du opgav på din ansøgningsformular, en firmaadresse du kan have fra tid til anden, eller til en anden adresse, som du oplyser os om skriftligt, og du skal informere os, hvis du ændrer din adresse. Vores kontaktoplysninger er: Weather Stop Ltd, Orchard House, 17 Summerwood Lane, Halsall, Ormskirk, Lancashire L39 8RG eller andre adresser, som vi oplyser dig om skriftligt. Eventuelle opsigelsesvarsler skal indsendes med A-post og anses for ekspederet 2 dage efter frankeringsdatoen. Hvis vi slækker på nogle af disse betingelser, er det muligvis blot en midlertidig foranstaltning eller et specielt tilfælde, og vi kan stramme betingelserne igen på ethvert tidspunkt.

5.10 Hvis du sælger eller har i sinde at sælge vores produkter via forskellige midler herunder; via postordre; online enten på et site, du selv administrerer eller et gruppemarked; eller via andre langdistance handelsmetoder, skal vores varer være tydeligt brandet. Dette inkluderer identificering af vores produkter som "Weather Stop" branded i salgslistens titel. Det er ikke acceptabelt at inkludere brandnavnet i brødteksten.

5.11 Det er kun tilladt at bruge billeder, som Weather Stop har givet tilladelse til, til at liste eller sælge vores produkter online, og eventuelle ændringer af de leverede billeder er strengt forbudt.

5.12 Eventuelle rabatter vi tilbyder er efter eget skøn og vi forbeholder os ret til at ændre eller tilbagetrække disse rabatter på ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel.

5.13 Varer, der købes med forhandlerrabat, som skal gensælges, eller listes til at blive gensolgt, skal gensælges til samme eller en højere pris end vores vejledende.

6. Opsigelse

6.1 Du kan ved at underrette os derom opsige denne aftale på ethvert tidspunkt, såfremt du har betalt al forfalden gæld på din konto.

6.2 Vi kan ændre disse betingelser ved at give dig 30 dages skriftlig varsel, og ingen andre variationer skal være gyldige, medmindre både du og vi skriftligt aftaler det.

6.3 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at afvise en ansøgning om en forhandlerkonto. Dette inkluderer men er ikke begrænset til; falske ansøgninger, kontoansøgninger fra ikke-forhandlere eller dem, der ikke er knyttet til garageports- eller verjbeskyttelsesbranchen 

7. Bedrageri

7.1 Du skal omgående fortælle os, hvis du bliver opmærksom på, at kontoen bliver misbrugt, enten på bedragerisk vis eller anden vis; hvis adgang til kontoen er blevet kompromitteret, stjålet eller misbrugt; eller en kontofaktura ser ud til at inkludere varer, du ikke har bestilt. Indtil du underretter os om disse hændelser, så vi kan stoppe brugen af din konto eller undersøge eventuel misbrug af kontoen, er du ansvarlig for eventuelle tab, som vi lider som resultat af eventuel misbrug af kontoen. Hvor vi har god grund til at gøre det, vil vi muligvis annullere, suspendere eller begrænse rettigheden til at bruge kontoen.

8. Databeskyttelse

8.1 Vi anvender personlige oplysninger, som du opgiver til os, i overensstemmelse med databeskyttelsesloven fra 1998 og med det formål at vurdere det rette kreditniveau, som vi kan tilbyde dig, og som ellers er tilladt ved lov ("Formålet"). Vi vil muligvis dele oplysninger med kreditoplysningsbureauer og andre organisationer til disse formål og med det formål at opdatere sådanne organisationer med oplysninger om din betalingspraksis. Hvis der opgives falske eller unøjagtige oplysninger og der identificeres bedrageri, videresendes detaljerne til agenturer for bedrageribekæmpelse for at forhindre bedrageri eller pengevaskning. Retshåndhævende myndigheder har ret til at få adgang til og bruge disse oplysninger. Ved indsendelsen af ansøgningen indvilliger du i vores brug af dine personlige oplysninger som fastsat i denne klausul.

8.2 Denne aftale skal reguleres af og fortolkes under iagttagelse af lovgivningen i England og Wales og eventuelle stridigheder, der måtte opstå i forbindelse med kontrakten, skal indsendes til en engelsk domstols ikke-eksklusiv jurisdiktion. Hvis kunden er bosiddende i Skotland (i overensstemmelse med den civile jurisdiktion og domslov 1982) eller varer leveres til Kunden i Skotland, kan Firmaet vælge at kontrakten skal reguleres af og fortolkes under iagttagelse af lovgivningen i Skotland og/eller eventuelle stridigheder, der måtte opstå i forbindelse med kontrakten skal indsendes til en skotsk domstols jurisdiktion.

9. Direkte kundelevering

9.1 Alle afgivne ordrer, der skal leveres til en anden adresse end virksomhedsadressen, som er indført i vores system, vil få tillagt et £5.00 leveringsgebyr. Dette gebyr er momspligtigt og gælder for alle ordrer afgivet telefonisk, via vores website(s), elektronisk, via købsordre eller via anden metode, hvor leveringsadressen ikke er den registrerede virksomhedsadresse.

9.2 Alle ordrer, der skal leveres til fastlandsadresser i Storbritannien med en værdi på over £50 (ekskl. moms) er berettiget til gratis levering. Dette er kun gældende for ordrer, der afgives online, og inkluderer ikke ordrer, der afgives via fax, telefon, elektronisk eller på anden vis. Hvis en ordre skal sendes til en anden adresse end den virksomhedsadresse, vi har registreret på vores system, er det ekstra leveringsgebyr, beskrevet i klausul (9.1), stadig gældende.

10. Returneringer af forhandlerordrer

10.1 Du er ansvarlig for alle forsendelsesomkostninger, der pådrages på de returneringer, som vi accepterer.

10.2 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver forhandlerreturnering.

10.3 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opkræve et efterfyldningsgebyr for accepterede forhandlerreturninger.